Вісник Академії адвокатури України

Науковий рецензований журнал «Вісник Академії адвокатури України» зареєстровано у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про державну реєстрацію від 20 січня 2004 року, серія КВ № 8325).

ISSN 2310-9769 (Print)
ISSN 2312-6493 (Online)

Періодичність видання:

  • з 2004 р. до 2016 р. (включно) – тричі на рік
  • з 2017 р. – двічі на рік1
1 Відповідні метадані у Реєстрі ISSN оновлено 21.11.2016 р.

До складу редакційної колегії входять провідні вчені-юристи, серед яких доктори та кандидати юридичних наук, академіки та член-кореспонденти Національної академії правових наук України. Головою редакційної колегії є академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор В.Г.Гончаренко.

У березні 2005 року Академія звернулась до Вищої атестаційної комісії України щодо внесення наукового журналу «Вісник Академії адвокатури України» до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «Юридичні науки». Постановою Президії ВАК України №2-05/5 від 8 червня 2005 року Вісник Академії адвокатури України визнано фаховим виданням з юридичних наук. Цей статус журналу поновлювався Постановою Президії ВАК України №1-05/3 від 08 липня 2009 року та наказом Міністерства освіти і науки України №1081 від 29 вересня 2014 року. Отже, наукові роботи, оприлюднені у Віснику, враховуватимуться як фахові при захисті дисертацій.


Зображення домашньої сторінки журналу

Шановні колеги,
На цій сторінці представлено поточне число Вісника Академії адвокатури. Для перегляду попередніх випусків, починаючи з 2004 р., перейдіть, будь ласка, у розділ Архіви головного меню.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 13, № 2 (2016)

Посилання на друковану версію у форматі ДСТУ: Вісник Академії адвокатури України : наук. журн. / Акад. адвокатури України. — К.: Вид-во Акад. адвокатури України, 2016. — Вип. 2(36). — ISSN 2310-9769.
Посилання на друковану версію у форматі MLA 7: Visnyk Akademii advokatury Ukrainy (Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine) 13.2 (2016): n. pag. Print.
Скорочений міжнародний формат цитування: Visn. Akad. advok. Ukr. Vol.13, No.2(36), 2016. Докладніше про формати цитування, що використовуються у цьому журналі, читайте, будь ласка, у блоці ІНФОРМАЦІЯ | Для читачів

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст