Пошук


 
Номер Назва
 
Том 8, № 2(27) (2015) Принцип «Мater est gestation demonstrat» і його реалізація у кримінальному праві України Анотація  PDF
Г. З. Яремко [Yaremko, G.]
 
Том 6, № 2(19) (2013) Принцип змагальності за КПК України Анотація  PDF
І. О. Шиба
 
Том 7, № 3(24) (2014) Lex stricta як складова принципу законності у кримінальному праві в інтерпретації Європейського суду з прав людини Анотація  PDF
С. В. Хилюк [Khyliuk, S.]
 
Том 2, № 2(3) (2009) Щодо співвідношення специфічних принципів розслідування та загальних умов провадження досудового слідства Анотація  PDF
В. К. Волошина
 
Том 2, № 4(5) (2009) Принцип арбітрування у третейському процесі Анотація  PDF
С. М. Довганчук
 
Том 6, № 1(18) (2013) Міжнародно-правові стандарти гласності судового процесу в прецедентній практиці Європейського суду з прав людини Анотація  PDF
В. П. Гончар
 
Том 5, № 1(14) (2012) Верховенство права як фундаментальний принцип судової влади Анотація  PDF
В. В. Городовенко
 
Том 4, № 3(12) (2011) Реалізація принципу безпосередності дослідження доказів у стадії досудового розслідування Анотація  PDF
В. К. Волошина
 
Том 2, № 2(3) (2009) Становлення та розвиток інституту адвокатської таємниці у Стародавній Німеччині Анотація
П. Е. Короткова
 
Том 5, № 1(14) (2012) Правова природа складених злочинів крізь призму принципу "non bis in idem" Анотація  PDF
І. М. Гнатів
 
Том 3, № 2(7) (2010) Система принципів адміністративно-правового регулювання органічного сільського господарства в Україні Анотація  PDF
Н. А. Берлач
 
Том 4, № 1(10) (2011) Актуальні проблеми побудови кримінально-правових санкцій в контексті реалізації принципу гуманізму Анотація  PDF
Н. А. Орловська
 
Том 7, № 1(22) (2014) Принципи спеціалізації та інстанційності в діяльності вищого спеціалізованого суду Анотація  PDF
С. В. Глущенко
 
Том 6, № 1(18) (2013) Реалізація принципу диспозитивності в кримінальному процесі України: історичний аспект Анотація  PDF
О. П. Герасимчук
 
Том 5, № 4(17) (2012) Принципи спеціалізації та інстанційності в діяльності вищого спеціалізованого суду. Анотація  PDF
С. В. Глущенко
 
Том 8, № 3(28) (2015) Принцип стабільності в державному управлінні адміністративно-політичною сферою Анотація  PDF
К. В. Бондаренко [Bondarenko, K.]
 
Том 5, № 2(15) (2012) "Розумність" строків як принцип кримінально-процесуальної діяльності Анотація  PDF
Л. В. Карабут
 
Том 6, № 1(18) (2013) Принцип поваги прав людини та основоположних свобод у міжнародному праві і його роль в контексті боротьби з тероризмом Анотація  PDF
І. М. Громівчук
 
Том 8, № 2(27) (2015) Обґрунтованість кримінально-процесуальних рішень як елемент засади законності Анотація  PDF
М. П. Климчук [Klymchuk, M.]
 
1 - 19 з 19 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо