Том 8, № 2(27) (2015)

Сторінка Часопису на порталі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського доступна за скороченою веб-адресою: http://goo.gl/QIBWXf (укр.). Докладніше про формати цитування, що використовуються у цьому журналі, а також про способи грамотного цитування, які є дружніми для міжнародних наукометричних систем, читайте, будь ласка, у блоці ІНФОРМАЦІЯ | Для читачів

Зміст

Статті

О. В. Батюк [Batiuk, O.]
PDF
3-8
Л. М. Белкин [Belkin, L.]
PDF
9-24
О. В. Бишевець [Byshevets, O.]
PDF
25-29
Н. Л. Боржецька [Borzhetska, N.]
PDF
30-35
С. М. Бреус [Breus, S.]
PDF
36-39
М. Є. Громова [Gromova, M.]
PDF
40-43
С. О. Іваницький [Ivanitsky, S.]
PDF
44-48
О. В. Керевич [Kerevich, O.]
PDF
49-54
М. П. Климчук [Klymchuk, M.]
PDF
55-60
О. Комарницька [Komarnytska, O.], В. Прядко [Pryadko, V.]
PDF
61-66
М. О. Ларкін [Larkin, M.], К. О. Шепель [Shepel, К.]
PDF
67-72
І. А. Лебедь [Lebed, I.]
PDF
73-77
В. А. Люліч [Lyulich, V.]
PDF
78-81
О. В. Маленко [Malenko, O.]
PDF
82-86
А. О. Наумова [Naumova, А.]
PDF
87-92
Р. М. Підвисоцький [Pidvysotskyi, R.]
PDF
93-98
І. Плахіна [Plakhina, I.]
PDF
99-103
М. С. Пузирьов [Puzyriov, M. ]
PDF
104-110
М. Р. Рудковська [Rudkovska, M.]
PDF
111-119
Г. І. Сисоєнко [Sysoenko, G.], А. В. Самодін [Samodin, A.]
PDF
120-126
Ю. П. Степанова [Stepanova, Yu.]
PDF
127-131
З. М. Топорецька [Toporetska, Z.]
PDF
132-136
Г. З. Яремко [Yaremko, G.]
PDF
137-143