Том 7, № 3(24) (2014)

Сторінка Часопису на порталі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського доступна за скороченою веб-адресою: http://goo.gl/QIBWXf (укр.). Докладніше про формати цитування, що використовуються у цьому журналі, а також про способи грамотного цитування, які є дружніми для міжнародних наукометричних систем, читайте, будь ласка, у блоці ІНФОРМАЦІЯ | Для читачів

Зміст

Статті

Л. М. Белкин [Belkin, L.], Ю. Л. Юринец [Yurinets, Yu.]
PDF
3-31
В. С. Бондар [Bondar, V.]
PDF
32-38
Д. Ю. Вусатий [Vusatyi, D.]
PDF
39-43
О. Г. Гук [Guk, O.]
PDF
44-49
О. Комарницкая [Komarnytska, O.], А. Яновская [Yanovska, O.], В. Прядко [Pryadko, V.]
PDF
50-55
А. М. Луцик [Lutsyk, A.]
PDF
56-60
С. І. Маломуж [Malomuzh, S.]
PDF
61-64
А. С. Овчаренко [Ovcharenko, A.]
PDF
65-73
О. М. Осінська [Osinska, O.]
PDF
74-80
В. Г. Севрук [Sevruk, V.]
PDF
81-87
Т. М. Середа [Sereda, T.]
PDF
88-91
С. В. Хилюк [Khyliuk, S.]
PDF
92-103
А. Штефан [Shtefan, A.]
PDF
104-109