Часопис Академії адвокатури України

Часопис Академії адвокатури України – це рецензоване електронне фахове видання з відкритим доступом, засноване у 2008 році. Головою редакційної колегії і головним редактором є ректор Академії адвокатури, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України Т.В.Варфоломеєва.

Виходить чотири рази на рік. ISSN: 1998-4758.

Постановою президії ВАК України від 27 травня 2009 року № 2-02/32 «Часопис Академії адвокатури України» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «Юридичні науки» і на які можна посилатися у наукових статтях і дисертаціях.


Зображення домашньої сторінки журналу

Шановні колеги,
На цій сторінці представлено поточне число Часопису Академії адвокатури. Для перегляду попередніх випусків, починаючи з 2008 р., перейдіть, будь ласка, у розділ Архіви головного меню.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 8, № 3(28) (2015)

Сторінка Часопису на порталі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського доступна за скороченою веб-адресою: http://goo.gl/QIBWXf (укр.). Докладніше про формати цитування, що використовуються у цьому журналі, а також про способи грамотного цитування, які є дружніми для міжнародних наукометричних систем, читайте, будь ласка, у блоці ІНФОРМАЦІЯ | Для читачів

Зміст

Статті

К. В. Бондаренко [Bondarenko, K.]
PDF
3-9
М. В. Вікторчук [Viktorchuk, M.]
PDF
10-17
О. Є. Волков [Volkov, O.]
PDF
18-23
С. Г. Гордієнко [Hordienko, S.]
PDF
24-33
Є. О. Гусаченко [Gusachenko, E.]
PDF
34-39
А. В. Іванцова [Ivantsova, A.]
PDF
40-45
Л. М. Кирилюк [Kyrylyuk, I.]
PDF
46-50
М. О. Ларкін [Larkin, M.], Є. О. Артьомов [Artyomov, E.]
PDF
51-55
Б. Є. Лук’янчиков [Lukyanchikov, B.], Є. Д. Лук’янчиков [Lukyanchikov, E.]
PDF
56-62
Д. А. Ляшенко [Lyashenko, D.]
PDF
63-74
О. В. Мовчан [Movchan, O.]
PDF
75-80
О. О. Серебряник [Serebrianik, О.]
PDF
81-85
А. В. Скоренька [Skorenka, A.]
PDF
86-89
Ю. Л. Юринець [Yurinets, Yu.]
PDF
90-112