ҐЕНЕЗА АДВОКАТУРИ: ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ДО СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ

Аліна Бірюкова

Анотація


У статті розглядається історичний шлях адвокатури від її зародження до набуття статусу міжнародно–правового інституту. Присвячена увага класифікації етапів процесу розвитку адвокатури та виділені загальні міжнародні стандарти професії.


Ключові слова


адвокатура; міжнародно-правовий інститут; становлення та розвиток адвокатури

Повний текст:

PDF

Посилання


Васьковский Е. В. Организация адвокатуры : Ч. 1: Очерк всеобщей истории адвокатуры; Ч. 2: Исследование принципов организации адвокатуры. Ч. 1–2 / Васьковский Е.В. – С.-Пб. : Н.К. Мартынов, 1893. – 621 с.

Артхашастра, или Наука политики / Пер. с санскрита Б.А. Ларина, В. И. Кальянова, И. П. Байкова. – М.: Изд. Академии наук СССР. – 1959. – 796 с.

Короткова П. Е. Становление, развитие и функционирование института адвокатской тайны (на примере России и ряда зарубежных стран): дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 / Короткова Полина Евгеньевна. – М, 2009. – 213 с.

Деханов С. А. Адвокатура в Западной Европе: опыт и современное состояние : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.11 / Сергей Александрович Деханов. – М., 2011. – 383 с.

Кучерена А. Г. Роль адвокатуры в становлении гражданського общества в России: дис. ... докт. юрид. наук / Кучерена Анатолий Григорьевич. – М., 2003. – 364 c.

Терела Е. А. Правовые основы, как причина устойчивости структуры института адвокатуры Франции / Е. А. Терела // Бизнес в законе. – № 2. – 2008. – С.294–296.

Воронов А. А. Роль адвокатуры в реализации конституционного права на квалифицированную юридическую помощь: дис. ... докт. юрид. наук / Александр Алексеевич Воронов. – M., 2009. – 486 c.

Романов А. К. Правовая система Англии / А.К. Романов. – М.: Дело. – 2002. – 344 с.

Святоцька В. О. Історичні аспекти становлення інституту адвокатури в Україні / В.О. Святоцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XVI регіон. наук.-практ. конф. (Львів, 8–9 лютого 2010 р.). – Львів, 2010. – С.83–85.

Святоцька В. О. Інститут адвокатури України: становлення та розвиток: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Святоцька Вікторія Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2010. – 191 с.

Halberstam, C. (2017). Law in Biblical Israel. In C. Hayes (Ed.), The Cambridge Companion to Judaism and Law (Cambridge Companions to Religion, pp. 19-47). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781139565974.002


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.© Аліна Бірюкова, 2019

Creative Commons License

Ця праця може використовуватись відповідно до умов ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International («Атрибуція — Некомерційне використання — Без похідних творів» 4.0 Всесвітня).