Теоретико-прикладні засади оцінки інформації в умовах сучасності

С. Г. Гордієнко [Hordienko, S.]

Анотація


Розвиток інноваційної діяльності в Україні – економічної діяльності заснованої на використанні якісно нових знань як основи інформаційних ресурсів, які мають стати основою високотехнологічних виробництв і ляжуть в основу нематеріальних активів, можливий лише у разі розуміння соціальною та політичною елітою України її значення.


Удосконалення оціночної діяльності можливе лише за умови адекватного умовам розвитку понятійно-категоріального апарату зазначеної сфери (відображає сутність явища) шляхом його закріплення у базових нормативно-правових актах (розкривають основні змістовні характеристики явища) та однорідного застосування на практиці.


Останнє визначає основні напрями розробки та покращення оціночної діяльності інформаційних масивів в Україні.


Ключові слова


інформація; інформаційні ресурси; інноваційна діяльність; нормативно-правове регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.© С. Г. Гордієнко [Hordienko, S.], 2016

Creative Commons License

Ця праця може використовуватись відповідно до умов ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International («Атрибуція — Некомерційне використання — Без похідних творів» 4.0 Всесвітня).