Зобов’язання із заподіяння шкоди в праві ФРН, Франції, Англії та США

І. В. Плахіна

Анотація


Зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди – один з основних інститутів зобов’язального права, форма громадянської відповідальності. Під даним визначенням розуміється таке цивільно-правове зобов’язання, в якому потерпілий (кредитор) має право вимагати від заподіювача (боржника) повного відшкодування протиправно заподіяної майнової та (або) моральної шкоди шляхом надання відповідної натуральної або грошової компенсації. Сукупність норм, регулюючих зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди іменується в науці деліктним правом (від лат. Delictum – правопорушення), а самі ці зобов’язання називаються деліктними і завжди виникають з відносин, що носять абсолютний характер, будь то майнові права (наприклад, право власності) або особисті нематеріальні блага (життя, здоров’я, честь і гідність і т.д.)

Ключові слова


поняття та види зобов’язання в цивільно-правових системах; юридичні наслідки невиконання зобов’язання чи виконання його з порушенням умов; способи припинення зобов’язань; відносини майнового обігу; боржник; кредитор; Цивільний кодекс України; Німецьке Цивільне Уложення; Кодекс Наполеона (Французький Цивільний Кодекс); континентальне право

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.© І. В. Плахіна, 2015

Creative Commons License

Ця праця може використовуватись відповідно до умов ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International («Атрибуція — Некомерційне використання — Без похідних творів» 4.0 Всесвітня).