Редакційна політика

Галузь та проблематика

Видання висвітлює проблематику, пов'язану з побудовою демократичної правової держави в Україні, проведенням правової реформи, розвитком різних галузей права. Приділяється значна увага науковим і практичним аспектам захисту прав людини, організації та діяльності адвокатури.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Матеріали конференцій

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Студентські дослідження

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Точка зору. Наукове повідомлення

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Періодичність публікації

Терміни виходу Часопису та пріоритетність публікацій

Часопис Академії адвокатури виходить 4 рази на рік. Орієнтовними термінами виходу чергових чисел (випусків) журналу є наступні:

останній тиждень березня — останній тиждень червня — останній тиждень жовтня — останній тиждень грудня.

За рішенням редакції зазначені терміни можуть без попереднього повідомлення пересуватись (в межах до кількох тижнів) з огляду на надходження значного обсягу матеріалів або з інших причин технічного характеру. Дату оприлюднення чергового випуску журналу Ви можете з'ясувати у координатора редколегії.

Граничними строками подання матеріалів для публікації є наступні:

для публікації у випуску № 1 – 1 березня;
для публікації у випуску № 2 – 1 червня;
для публікації у випуску № 3 – 1 жовтня;
для публікації у випуску № 4 – 1 грудня.

Пріоритетність публікації матеріалів

Редакційна колегія Часопису не надає авторам жодних апріорних переваг, але залишає за собою право застосовувати певні пріоритети при визначені черговості публікації. Такими пріоритетами користуються:

  1. доктори та кандидати наук
  2. викладачі, аспіранти та здобувачі Академії адвокатури України

Крім того, першочергово публікуються матеріали, присвячені гостро актуальній проблематиці.

Втім, враховуючи, що обсяг Часопису є практично необмеженим (з огляду на специфіку електронного видання), зазначені правила визначення пріоритетності публікації застосовуватимуться лише у виключних випадках – у разі критичного перевантаження чергового числа журналу надісланими матеріалами.


Інформацію відносно очікуваної дати виходу чергового випуску журналу та кінцевого терміну подачі матеріалів для публікації Ви можете отримати у відповідального редактора або координатора Часопису.

 

Політика відкритого доступу

Часопис Академії адвокатури України практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Відповідно до Рекомендацій Будапеської Ініціативи (BOAI10 Recommendations) це означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі, безкоштовному для будь-якого користувача або його/її установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, встановлювати гіперпосилання на повні тексти статей в цьому журналі, не просячи попереднього дозволу від видавця або автора.

Див. також: Застереження щодо авторського права.

 

Оплата публікацій

Створюючи Часопис Академії адвокатури у вигляді саме мережевого ресурсу, ми мали на меті перш за все забезпечити якомога ширший доступ до наукової інформації та сприяти молодим дослідникам у представленні своїх доробків на суд наукової спільноти залежно лише від наукового рівня праці, а не матеріальних можливостей її автора. Тому наприкінці 2009 р. Вчена рада Академії адвокатури України за поданням голови редакційної колегії Часопису прийняла рішення намагатися і надалі зберегти безкоштовний статус публікацій у нашому електронному журналі.

Разом з тим, редколегія Часопису вирішила встановити оплату за публікації у Часописі Академії адвокатури відповідно до принципу, що відомий у мережі як donationware (від англ. donation – «пожертвування» і software – «програмне забезпечення»). В адаптованому до нашої мети варіанті така модель передбачає, що публікація залишатиметься для автора безкоштовною, і на нього не покладатиметься жодних зобов'язань матеріального характеру, проте, якщо автор має таку можливість і бажання, то він може (але не зобов'язаний) сплатити деякі кошти на суспільно-вагомі потреби. Виходячи з цього, редакційна колегія Часопису вважатиме належною, хоча й необов'язковою, оплатою за публікацію перерахування автором статті (чи іншого матеріалу) будь-якої суми на рахунок будь-якого дитячого будинку в Україні чи за її межами.

Розмір такого пожертвування залишено на розсуд автора. Дані про суми, пожертвувані авторами, так само, як і дані про сам факт пожертвування, не оприлюднюються. Втім, ми переконливо просимо авторів надсилати до редакції відомості про зроблені пожертвування разом з матеріалами, що пропонуються до публікації. При цьому наголошуємо: ні сам факт зробленого пожертвування, ані його розмір і т.ін. жодним чином не впливають на рішення редакційної колегії про публікацію матеріалів чи пріоритетність (черговість) публікації. Єдиною підставою для прийняття цих рішень редакційною колегією є науковий рівень статті (див. також: Пріоритетність публікації матеріалів вище).


Банківські реквізити деяких дитячих будинків, а також інформацію про їх потреби, можна знайти, наприклад, на інформаційному інтернет-ресурсі http://www.detdom.info.