Академія адвокатури України | Електронні публікації


Шановні колеги!

Академія адвокатури України видає два періодичних наукових журнали: «Вісник Академії адвокатури України» та «Часопис Академії адвокатури України». «Вісник» – це традиційне паперове видання, що виходить двічі на рік (до 2017 р. – тричі на рік). На цьому сайті представлено електронну версію журналу. «Часопис» є суто електронним виданням і не існує у паперовому форматі.

Обидва журнали є такими, що включені до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «Юридичні науки», але надсилаючи матеріали для публікації, слід чітко визначитись, у якому саме виданні Академії адвокатури Ви бажали б оприлюднити Ваші наукові доробки.

Часопис Академії адвокатури України

Часопис Академії адвокатури України

Часопис Академії адвокатури України – це рецензоване електронне фахове видання з відкритим доступом, засноване у 2008 році. Головою редакційної колегії і головним редактором є ректор Академії адвокатури, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України Т.В.Варфоломеєва.

Виходить чотири рази на рік. ISSN: 1998-4758.

Постановою президії ВАК України від 27 травня 2009 року № 2-02/32 «Часопис Академії адвокатури України» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «Юридичні науки» і на які можна посилатися у наукових статтях і дисертаціях.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація