Академія адвокатури України | Електронні публікації


Шановні колеги!

Академія адвокатури України видає два періодичних наукових журнали: «Вісник Академії адвокатури України» та «Часопис Академії адвокатури України». «Вісник» – це традиційне паперове видання, що виходить двічі на рік (до 2017 р. – тричі на рік). На цьому сайті представлено електронну версію журналу. «Часопис» є суто електронним виданням і не існує у паперовому форматі.

Обидва журнали є такими, що включені до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «Юридичні науки», але надсилаючи матеріали для публікації, слід чітко визначитись, у якому саме виданні Академії адвокатури Ви бажали б оприлюднити Ваші наукові доробки.

Вісник Академії адвокатури України

Вісник Академії адвокатури України

Науковий рецензований журнал «Вісник Академії адвокатури України» зареєстровано у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про державну реєстрацію від 20 січня 2004 року, серія КВ № 8325).

ISSN 2310-9769 (Print)
ISSN 2312-6493 (Online)

Періодичність видання:

  • з 2004 р. до 2016 р. (включно) – тричі на рік
  • з 2017 р. – двічі на рік1
1 Відповідні метадані у Реєстрі ISSN оновлено 21.11.2016 р.

До складу редакційної колегії входять провідні вчені-юристи, серед яких доктори та кандидати юридичних наук, академіки та член-кореспонденти Національної академії правових наук України. Головою редакційної колегії є академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор В.Г.Гончаренко.

У березні 2005 року Академія звернулась до Вищої атестаційної комісії України щодо внесення наукового журналу «Вісник Академії адвокатури України» до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «Юридичні науки». Постановою Президії ВАК України №2-05/5 від 8 червня 2005 року Вісник Академії адвокатури України визнано фаховим виданням з юридичних наук. Цей статус журналу поновлювався Постановою Президії ВАК України №1-05/3 від 08 липня 2009 року та наказом Міністерства освіти і науки України №1081 від 29 вересня 2014 року. Отже, наукові роботи, оприлюднені у Віснику, враховуватимуться як фахові при захисті дисертацій.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Часопис Академії адвокатури України

Часопис Академії адвокатури України

Часопис Академії адвокатури України – це рецензоване електронне фахове видання з відкритим доступом, засноване у 2008 році. Головою редакційної колегії і головним редактором є ректор Академії адвокатури, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України Т.В.Варфоломеєва.

Виходить чотири рази на рік. ISSN: 1998-4758.

Постановою президії ВАК України від 27 травня 2009 року № 2-02/32 «Часопис Академії адвокатури України» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «Юридичні науки» і на які можна посилатися у наукових статтях і дисертаціях.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація